LOKAL OZON ENJEKSIYONLARI

Intraartiküler Ozon Enjeksiyonları

Akut ve kronik ağrılı eklem koşullarında, intraartiküler ozon enjeksiyonları hızlı bir şekilde ağrının dindirilmesi, dekonjesyon, berelerin yok edilmesinde (hematomalar), ısı azalmasına yardımcı ve hareket kabiliyetini arttıran tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Buna, kronik patolojik semptomlar ortaya koyan diz ve omuz eklemleri dahildir.

Endikasyonlar
Romatizmal ve dejeneratif tipte hastalıkların ve eklem yaralanmalarının (artroz, artropati) semptomları
Aktif gonartroz, omuz ekleminde hareket kısıtlılığı ve omuz ekleminin akut hastalıklarında
Kireçlenme ve son aşamasında ağrılı kısıtlayıcı hareketlere neden olan kronik omuz eklemi koşullarında.

Subkütanöz ve İntrakütanöz Uygulama 

Endikasyonlar

  Herpes zoster

  Nöral terapi

  Tonanaljetik sistemler