FITO TERAPİ

Fitoterapi; Fitoterapi, hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde bitki kaynaklı ilaçların kullanılmasıdır. Fitoterapi bilim temelli bir tıp pratiğidir ve fitoterapötik preparatların sayısız klinik ve farmakolojik çalışması mevcutturTıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitli kısımlarını, alg, mantar ve likenleri, bitkilerin salgıladığı zamk, balzam, reçine gibi eksüdatları, ekstreleri, uçucu yağları, mumlar ve sabit yağları hammadde olarak kullanarak çeşitli formlarda hazırlanan bitkisel preparatlarla sağlığı korumak, hastalıklardan korunmak, hastalıkları iyileştirmek veya tedaviye yardımcı olmaktır.

Fitoterapi; bilimsel temellere bu konuda yapılan araştırmalara, klinik çalışmalara dayanmaktadır.

Son yıllarda Fitoterapi ve doğal tedavilere bir yönelim ve tercih sözkonusudur. Bunun nedeni birçok faktöre bağlansa da en önemli faktörler şu şekilde sıralanabilir. Özellikle günümüz tıbbının kronik hastalıklar hastalıkların ilaç bağımlı olarak bir ömür devam etmesi ve hastanın tedavisine zamanla yeni ilaçların eklenmesi veya dozunun arttırlması ve kimyasal ilaçların uzun dönemdeki yan etkileri gibi faktörler günümüz tıbbını arayışa itmiş ve tedavinin ilki ve evveli olan fitoterapi tedavi unusurlarının arasındaki yerini tekrar almıştır

• Kişilerin kendi sağlıklarını korumak için daha aktif rol almak istemesi.

• Kullanılan tıbbi tedavlerin çok fazla yan etkileri ve toksisiteleri olması

• Uygulanan tıbbi tedavilerden memnuniyetsizlik veya sonuç alınamaması.

• Uygulanan tıbbi tedavinin yan etkilerini azaltarak yaşam kalitesini artırmak.

,